Needles & Wool
ka seeknit crochet hook alu tip

€4.74

KA
ka seeknit set 12,5cm S (5) 4/3/0/2

€36.00

KA
ka seeknit tape measure color

from €2.42

KA
ka seeknit koshitsu circular 60 cm

from €7.68

KA
ka seeknit cord M4

€4.18

KA
ka seeknit STD Set 10 cm (4") RU 9/8/0/0

€110.00

KA
ka seeknit shirotake circular 30 cm

€7.61

KA
ka seeknit tunesian crochet hook

from €5.75

KA
ka seeknit shirotake circular 40 cm

from €6.88

KA
ka seeknit small set 14cm (5.5″) 4/3/1/1

€38.00

KA
ka seeknit memoric lock markers

€3.93

KA
ka seeknit stainless holder long

€3.61

Needles & Wool
ka seeknit ML set 12,5 cm 8 sizes EU 8/5/2/0

€94.39

KA
ka seeknit shirotake blunt needles

€11.43

KA
ka seeknit tape measure with magnet

€5.82

Recently Viewed Products