KA
ka seeknit set M 5 cm 4/3/0/2

€39.00

KA
ka seeknit set S 5 cm 4/3/0/2

€38.00

KA
ka seeknit set M 10 cm 4/3/0/2

€39.00

KA
ka seeknit set S 10 cm 4/3/0/2

€38.00

KA
ka seeknit bamboo notion set

€59.00

KA
ka seeknit set 12,5cm S (5) 4/3/0/2

€36.00

KA
ka seeknit set 12,5cm M (5″) 4/3/0/2

€37.00

KA
ka seeknit premium set 11/9/0/6

€147.00

KA
ka seeknit luxe set 12,5 cm 11 sizes 11/9/0/6

€127.00

KA
ka seeknit std 12 sizes US 12/8/3/0

€131.58

KA
ka seeknit STD Set 5 cm (2") RU 9/9/0/0

€123.30

KA
ka seeknit STD Set 10 cm (4") RU 9/8/0/0

€110.00

Needles & Wool
ka seeknit ML set 12,5 cm 8 sizes EU 8/5/2/0

€94.39

KA
ka seeknit L 5 sizes 14 cm nordic 5/3/1/1

€47.58

KA
ka seeknit ml 9 sizes 14 cm nordic 9/7/0/2

€101.12

Recently Viewed Products